SẢN PHẨM NGÀNH CƠ KHÍ

Đúc mẫu chảy có một lịch sử lâu dài, và đó là một lịch sử lâu dài vì lý do tốt. Quá trình đúc mẫu chảy có nhiều lợi ích cho phép các kỹ sư sản xuất linh kiện chính xác cao, chất lượng cao cho các ứng dụng chính xác. Vì vậy, việc đúc mẫu chảy này thường là phương pháp được lựa chọn cho sản xuất cho các sản phẩm, ngay cả khi có các giải pháp khác cho các kỹ sư.


Đúc mẫu chảy có thể đáp ứng được nhiều yêu cầu kỹ thuật. Nhiều khách hàng của chúng tôi sử dụng chúng trong:
  • Máy móc công nghiệp
  • Sản xuất công cụ
  • Sản xuất máy
  • Thiết bị xây dựng
  • Cơ khí kết cấu
  • Thiết bị đo lường
  • Thiết kế kiến trúc
  • Thiết bị điện tử

Và rất nhiều ứng dụng cơ khí chính xác khác!

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỚI VẬT ĐÚC CƠ KHÍ

Nếu bạn có yêu cầu gì cho sản phẩm đúc mẫu chảy, chúng tôi có thể giúp bạn đáp ứng những yêu cầu đó. Để biết thêm thông tin về việc chúng tôi có thể giúp bạn sản xuất những sản phẩm cơ khí của bạn như thế nào, đừng ngại liên hệ với chúng tôi, và một thành viên trong nhóm của chúng tôi sẽ rất sẵn sàng phục vụ bạn.