NGÀNH QUỐC PHÒNG

Nhiều vật đúc mẫu chảy mà chúng tôi đã sản xuất cho các công ty trong ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Chúng tôi đã cung cấp nhiều loại sản phẩm đa dạng vào thị trường quốc phòng, có các bộ phận sản xuất để phục vụ các bộ phận trên biển, mặt biển và không quân.

NHỮNG SẢN PHẨM ĐIỂN HÌNH CỦA CHÚNG TÔI:
Chúng tôi sản xuất linh kiện có tính chính thức cao cho nhiều mục đích trong ngành công nghiệp quốc phòng. Khách hàng của chúng tôi tin tưởng vào chúng tôi để sản xuất vật đúc quốc phòng hợp lý để hoàn thành các chức năng quan trọng trong vũ khí, xe chiến đấu, hải quân và máy bay.
Một số sản phẩm quốc phòng điển hình mà chúng tôi được yêu cầu để sản xuất bởi khách hàng của chúng tôi bao gồm:
o    Cấu kiện hệ thống vũ khí
o    Vỏ tùy chọn
o    Cấu kiện máy bay quân sự
o    Cấu kiện hệ thống phòng thủ hải quân
o    Cấu kiện hệ thống vũ khí phối hợp khí tài xe
o    Hệ thống khí tài xe.

VẬT ĐÚC QUỐC PHÒNG CHẤT LƯỢNG CAO
Phôi đúc nguyên sơ chất lượng chính xác là sự lựa chọn cho nhiều công ty quốc phòng lớn của ngành công nghiệp. Các bộ phận của chúng tôi đáp ứng nhu cầu của các công ty. Qua nhiều năm chúng tôi đã phục vụ cho ngành công nghiệp quốc phòng, chúng tôi đã đạt được một sự hiểu biết rất tốt về các quy định và yêu cầu gắn liền với việc sản xuất và cung cấp các bộ phận pháo phòng thủ. Các thủ tục nghiêm ngặt và các cơ sở chuyên dụng của chúng tôi cho phép chúng tôi tuân thủ Quy chế Vũ khí Quốc tế (ITAR).
Nếu bạn có yêu cầu về việc phục vụ quốc phòng, kinh nghiệm sản xuất đúc của chúng tôi cho ngành công nghiệp quốc phòng có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu của bạn. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể giúp bạn sản xuất các sản phẩm ngành công nghiệp quốc phòng của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi và một thành viên của nhóm chúng tôi sẽ vui lòng giúp đỡ.