NGÀNH HÀNG HẢI

Một thị phần không thể không nhắc tới của sản phẩm đúc mẫu chảy chúng tôi là các ứng dụng trong ngành công nghiệp hàng hải. Các sản phẩm thép và nhôm đúc chính xác mà chúng tôi sản xuất được sử dụng trong một loạt các sản phẩm trong thị trường hàng hải. Các sản phẩm dùng trong ngành hàng hải mà chúng tôi sản xuất bao gồm các bộ phận sử dụng trong cả thương mại và quân sự.

NHỮNG SẢN PHẨM HÀNG HẢI TIÊU BIỂU:

Với chất lượng cao, chính xác của sản phẩm đúc mẫu chảy, chúng tôi cung cấp cho nhiều mục đích trong ngành công nghiệp hàng hải. Khách hàng của chúng tôi tin tưởng vào chúng tôi để sản xuất các loại sản phẩm quốc phòng có độ nguyên khối cao sẽ đáp ứng các chức năng quan trọng trên các tàu thủy và hoạt động của chúng. Sản phẩm đúc ngành hàng hải của chúng tôi được sử dụng cho cả hai ứng dụng mặt nước và dưới biển.
Một số sản phẩm tiêu biểu mà chúng tôi được yêu cầu từ khách hàng bao gồm:
o    Van
o    Linh kiện bơm
o    Phần cứng boong.
o    Linh kiện dưới nước.

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO
Đúc mẫu chảy là sự lựa chọn cho nhiều công ty công nghiệp biển. Các sản phẩm của chúng tôi đáp ứng những nhu cầu khắt khe của các công ty.
Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng  đáp ứng các tiêu chuẩn cao mà các kỹ sư đã mong đợi từ sản phẩm đúc cũng như gia công.
Nếu bạn có yêu cầu đối với các sản phẩm đúc chất lượng cao, kinh nghiệp sản xuất cho ngành công nghiệp hàng hải của chúng tôi có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu của bạn. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể giúp bạn sản xuất các linh kiện ngành hàng hải của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi và một thành viên của nhóm chúng tôi sẽ vui lòng giúp đỡ.

LIÊN HỆ
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về dịch vụ đúc mẫu chảy, gia công, tạo mẫu nhanh hay hàng giá rẻ, vui lòng liên hệ với kỹ sư của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin.