NGÀNH DẦU KHÍ

Nhiều sản phẩm đúc của chúng tôi được sản xuất để sử dụng trong ngành công nghiệp dầu khí. Chúng tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm đa dạng cho thị trường dầu khí, và đã sản xuất các bộ phận cho cả đât liền và ngoài khơi.

NHỮNG SẢN PHẨM TIÊU BIỂU NGÀNH DẦU KHÍ
Chúng tôi sản xuất các thành phần chất lượng hàng đầu cho một loạt các mục đích trong ngành công nghiệp dầu khí. Sản phẩm ngành dầu khí của chúng tôi được sản xuất để sử dụng cả trên và dưới đất và biển.
 
Một số ví dụ về các loại dầu và khí thải điển hình mà chúng tôi sản xuất bao gồm
o    Van 
o    Tuabin và máy nén.
o    Linh kiện bơm
o    Thiết bị an toàn
o    Linh kiện khoan
o    Linh kiện dưới biển
o    Thiết bị kiểm tra
o    Linh kiện nước ngoài
SẢN PHẨM NGÀNH DẦU KHÍ CHẤT LƯỢNG CAO
Các sản phẩm dầu và khí đốt của chúng tôi được cung cấp cho nhiều công ty ngành công nghiệp dầu khí.
Chất lượng của của sản phẩm là trọng tâm chính chúng tôi. Như với tất cả các loại sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi mong muốn sản xuất các sản phẩm ngành dầu khí theo tiêu chuẩn cao đáp ứng được mong đợi của khách hàng trong một khoảng thời gian mong muốn.
Nếu bạn có yêu cầu đối với các sản phẩm ngành dầu khí, chúng tôi sẽ có thể giúp bạn đáp ứng được các yêu cầu của bạn. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể giúp bạn sản xuất các thành phần ngành công nghiệp dầu khí, hãy liên hệ với chúng tôi và một thành viên của nhóm chúng tôi sẽ vui lòng trợ giúp bạn.