ĐƯỜNG SẮT

Về mặt lịch sử, chúng tôi đã là nhà cung cấp đáng tin cậy các sản phẩm đúc chính xác cho các công ty trong ngành đường sắt. Chúng tôi là nhà cung cấp được lựa chọn cho các vật đúc kích cỡ nhỏ và chính xác. Bây giờ chúng tôi có thể cung cấp các loại sản phẩm đúc lớn hơn, nặng hơn cho ngành công nghiệp đường sắt nhờ các mối quan hệ mà chúng tôi đã phát triển với các nhà sản xuất trong nước. Chúng tôi kết nối để cung cấp cả đúc mẫu chảy và đúc khuôn cát (Furan, Alphaset, CO2…) vào ngành công nghiệp đường sắt. Chúng tôi đã cung cấp nhiều loại sản phẩm đa dạng cho thị trường đường sắt, và đã sản xuất các bộ phận cho cơ sở hạ tầng đường sắt và hệ thống ray.

NHỮNG SẢN PHẨM ĐIỂN HÌNH TRONG NGÀNH ĐƯỜNG SẮT
 
Chúng tôi sản xuất linh kiện toàn vẹn cao cho nhiều mục đích trong ngành công nghiệp quốc phòng. Các sản phẩm ngành đường sắt của chúng tôi được sản xuất để sử dụng cả trong và ngoài các toa xe.
Một số ví dụ về các loại sản phẩm điển hình mà chúng tôi được thực hiện để cung cấp bao gồm:
o    Hộp phát tín hiệu
o    Đầu nối, bộ nối.
o    Phụ kiện bên trong toa xe
o    Bản lề, khớp nối cửa
o    Công xôn rầm chia, và các phụ trợ.
o    Vỏ .
o    Thiết bị chống rung.

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO CHO NGÀNH ĐƯỜNG SẮT
Các sản phẩm đúc đường sắt của chúng tôi được cung cấp cho nhiều công ty ngành công nghiệp đường sắt. Chúng tôi tự hào về chất lượng của các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Mỗi vật đúc mà chúng tôi sản xuất phải tuân thủ các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất. Điều này cho phép chúng tôi đảm bảo rằng các sản phẩm chúng tôi cung cấp cho khách hàng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng bắt buộc.
Nếu bạn có yêu cầu về đúc cho ngành đường sắt, chúng tôi sẽ có thể giúp đỡ. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể giúp bạn sản xuất các sản phẩm ngành đường sắt của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi và một thành viên của nhóm chúng tôi sẽ vui lòng trợ giúp bạn.