ĐÚC CHÂN KHÔNG CỬA NHÔM CỬA ĐỒNG

DÂY CHUYỀN ĐÚC CHÂN KHÔNG V PROCESS

Giá : 0904 000 487

 • Mô tả sản phẩm

Principle of V process/ Nguyên lý công nghệ chân không V

V process is namely called “Vacuum process casting machine”. It is a new type casting technology which adopts dry sand (no water, no binder, no tagger). It’s automatic by an electric control system, the process is showed as followed:

Công nghệ V – chân không còn được goi là “thiết bị đúc chân không”. Nó là một công nghệ đúc dạng mới với cát khô (không nước, không nhưa, không xúc tác). Nó được tự động bởi hệ thống điều khiển điện, quá trình được mô tả như dưới đây:

 1. Heat the PEV
 2. film, make sure it can cover on surface of mold./ Gia nhiệt cho màng mỏng PEV, đảm bảo nó che phủ hoàn toàn trên bề mặt mẫu.

 

 1. Spray a coating on the surface in a certain density(can improve the drying rate  by  heating)/ Phun sơn lên bề mặt với tỷ trọng hợp lý (có thể cải thiện tốc độ khô bằng việc gia nhiệt)

 

 1. Put on the empty flask/ đặt hòm khuôn trống lên

 1. Sand-up the flask and vibrate to compaction,then cover a thinner film on the sand/ Rắc đầy cát vào hòm khuôn và rung, sau đó phủ màng mỏng lên trên cát.

 1.  Take air out of the sand flask,and he film will tightly attached on the inner and outer surface of flask. Then rise up the flask from the mold and move the flask to one place , waiting for another half flask. / Lấy không khí ra khỏi khuôn cát, và màng mỏng sẽ gắn chặt vào bề mặt trong và ngoài của khuôn. Sau đó nâng hòm khuôn, đảo và kéo khuôn đến một chỗ, chờ thêm một nửa hòm còn lại hoàn thành.

 1.  Assemble two parts flask together and keep the vacuum condition/ Ráp hai hòm khuôn với nhau và giữ trong điều kiện chân không

 1.  Pour the melted material in// đổ kim loại

Advantage of our product and our company:

 1. V process Do not need any glue, and recovery rate can reach at 95%.
 1. Eco-friendly
 1. save cost, save labor 4.Turn-key service 5.ISO9001:2008 certified

     4.  We have our own independent exporting&importing right

Đặc tính của sản phẩm và công ty chúng tôi:

 1. công nghệ chân không không cần keo, và tỷ lệ tái sinh 95%
 2. Thân thiện môi trường.
 3. Tiết kiệm chi phí, nhân công
 4. Phục vụ tận tình
 5. Chứng chỉ ISO 9001 : 2008

V process line we have made/ những dây chuyền chúng tôi đang có:

 1. Linyi

Sand preparation capacity:10 ton/hour // Sản lượng cát: 10 tấn/h

Flask size:2.1m*1.55m/ cỡ hòm: 2.1 m x 1.55 m.

2. Zibo V process/ công nghệ Zibo V

Sand preparation capacity:10ton/hr / Sản lượng cát: 10 tấn/h

Flask size:1.65*0.85m/ 2.4*1.6m /Hòm khuôn: 1.65 x .85 m/ 2.4 x 1.6 m

 1. Huaibei V process/ dây chuyền Huaibei

Sand preparation capacity:20ton/hr/ sản lượng cát 20 tấn/h

Flask inner size/ cỡ hòm khuôn: 2.8*1.9m / 2.4*1.7m/2.1*0.9m

Castings of vacuum process casting line